Get Adobe Flash player

หน่วยงานเกี่ยวข้อง

 

แนวทางการให้บริการผู้ป่วยต่างชาติ

คำทักทาย ชาติอาเซียน
หลากหลายคำทุกทาย เจอเพื่อนบ้านทักทายได้เลย
On the road
This Location ASEAN

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข กลุ่มประชากรต่างด้าว ครั้งที่1/2560

ณ ห้องประชุม สดถ.ย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

 

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงาน ศบต.

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงาน ศบต.

กลุ่มงานประกัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงาน ศบต. จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาร 2561 วันที่25 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม สดถ.ย. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ทั้งที่เพื่อพัฒนาศักยภาพ ของเจ้าหน้าที่ในการจัดทำข้อมูล  รับทราบนโยบาย  และ สถานพยาบาลรับมอบป้ายศูนย์ ศบต.
ประชุมจัดทำหลักสูตรล่ามภาษา

ประชุมจัดทำหลักสูตรล่ามภาษา

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 กลุ่มงานประกันสุขภาพ จัดอบรมคณะทำงานจัดทำหลักสูตรล่าม ภาาาสำหรับหน่วยบริการชาวต่างชาติ ทั้งที่เพื่อกำหนดหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของล่ามชาวต่างชาติและหน่วยบริการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการภาคีเครือข่ายพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขและข้อมูลชาวต่างชาติ

ประชุมเชิงปฏิบัติการภาคีเครือข่ายพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขและข้อมูลชาวต่างชาติ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้แก่ สำนักงานจัดหางานจังหวัด ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครราชสีมา ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค นครราชสีมา สำนักงานควบคุมโรคที่9 นครราชสีมา สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านนารีสวัสดิ์) สำนักงานประกันสังคม นครราชสีมา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการภาคีเครือข่ายในการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขและระบบข้อมูลกลุ่มชาวต่างชาติ เพื่อรองรับการเป็นเมืองศูนย์กลางบริการสุขภาพในอาเซียน   ณ ห้องประชุมโรงแรใสบายโฮเทล อ.เมือง จ.นครราชสีมา วันที่ 21 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา    
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข กลุ่มประชากรต่างด้าว

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข กลุ่มประชากรต่างด้าว

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข กลุ่มประชากรต่างด้าว ครั้งที่1/2560 ณ ห้องประชุม สดถ.ย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา  
ไทย-ญี่ปุ่นขับเคลื่อนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน พร้อมร่วมมืออาเซียนเข้าสู่สังคมสูงอายุ

ไทย-ญี่ปุ่นขับเคลื่อนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน พร้อมร่วมมืออาเซียนเข้าสู่สังคมสูงอายุ

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ประเทศญี่ปุ่น ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ร่วมหารือกับนายชิโอซากิ ยาซูฮิซะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการของประเทศญี่ปุ่น ระหว่างการศึกษาดูงานด้านการประกันสุขภาพถ้วนหน้า ณ ประเทศญี่ปุ่น การศึกษาดูงานในครั้งนี้เป็นกิจกรรมสำคัญภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น   ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นมีความสัมพันธ์มายาวนานและต่างประสบความสำเร็จด้านการประกันสุขภาพถ้วนหน้า การหารือกันในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญคือการพัฒนาความร่วมมือในการพัฒนาหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน โดยจะร่วมกันนำประสบการณ์ของทั้ง 2 ประเทศแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาขีดความสามารถด้านประกันสุขภาพให้กับประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศในกลุ่มอาเซียน  …
ก.แรงงาน จัดทำสื่อ 3 ภาษา ประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์แรงงานต่างด้าวในกิจการประมง

ก.แรงงาน จัดทำสื่อ 3 ภาษา ประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์แรงงานต่างด้าวในกิจการประมง

นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.)กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า เพื่อให้การคุ้มครองแรงงานมีประสิทธิภาพนั้น กสร. ได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการช่วยตรวจแรงงานโดยเชื่อมโยงฐานข้อมูล เพื่อที่จะสามารถแลกเปลี่ยนและตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับนายจ้าง แรงงานประมงและเรือประมง มีการเก็บข้อมูลแรงงานต่างด้าว ที่มาทำบัตรประจำตัวแรงงานประมงและได้มีการพัฒนาช่องทางการร้องทุกข์ จัดให้มีเจ้าหน้าที่ด้านภาษาเพื่อที่จะช่วยเหลือแรงงานให้เข้าถึงสิทธิอย่างถูกต้องตามกฎหมาย   โดยมีล่ามภาษาประเทศเพื่อนบ้านและภาษาอังกฤษไว้ให้บริการทางสายด่วน 1546 นอกจากนี้ยังมีการสร้างการรับรู้และตระหนักรู้ ในการอบรม ให้ความรู้ เกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ นายจ้าง ลูกจ้างและเครือข่ายการทำงาน มีการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ อาทิเช่น สื่อวีดีทัศน์ เอกสารแผ่นพับ มัลติมีเดียหลาย ภาษา เช่น ภาษาเมียนมา…

Language

Login Form

คู่มือการใช้ภาษา Asean

ศูนย์ช่วยเหลือต่างชาติ

 


 

สถิติผู้เข้าชม

031032
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
36
55
177
30320
1638
2557
31032

Your IP: 54.198.41.76
2018-08-21 05:04

Home | Contact Us | Maps

Copyright © 2017.AHNCKORAT.COM All Rights Reserved.

::ศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมอาเซียนด้านการสาธารณสุข นครราชสีมา::

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

กลุ่มงานประกันสุขภาพ โทร.(044) 465010 - 4 ต่อ 201, 211 โทรสาร (044) 4650101 - 4 ต่อ 203